KẾT LUẬN

          Một người chủ khởi nghiệp (entrepreneur) là người nhìn ra được một cơ hội để dịch  chuyển các nguồn lực từ nơi có giá trị thấp sang nơi có giá trị cao hơn, sử dụng và tác động lên cơ hội đó mà không bị cản trở bởi quyền sở hữu hiện thời đối với các nguồn lực đó.  Nhà doanh chủ tổ chức hoạt động kinh doanh dưới hình thức một doanh nghiệp để biến cơ hội nhận thấy được thành vốn của cải.  

TIẾN TRÌNH TẠO LẬP MỘT DOANH NGHIỆP MỚI

          Tiến trình hình thành một doanh nghiệp mới từ khi nhận ra được cơ hội kinh doanh đến lúc thu hoạch kết quả thường liên quan mạnh đến những quyết định tài chính then chốt.  Mặc dù hình thức của quá trình có thể khác nhau theo từng trường hợp cụ thể , nhưng những nét căn bản thì phù hợp đối với bất kỳ doanh nghiệp mơi nào.  

MỤC TIÊU: GIÁ TRỊ TỐI ĐA CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

          Theo nhà kinh tế học thế kỉ 19 của Mỹ, J B Say, một chủ doanh nghiệp thành đạt sẽ góp phần tạo ra giá trị cho xã hội thông qua việc dịch chuyển những nguồn lực từ nơi có năng suất thấp sang nơi có năng suất cao hơn. Nhận định này được Schumpeter làm rõ lại rằng điều này là ngẫu nhiên,  động cơ làm cho xã hội tốt đẹp hơn của chủ doanh nghiệp thật ra không nhiều bằng động cơ làm lợi cho chính cá nhân họ. Chúng ta thử tiếp cận vấn đề theo định hướng này. Với kỳ vọng rằng chức năng của chủ doanh nghiệp là tạo ra giá trị cho xã hội, chúng ta thử giả định là những chủ doanh nghiệp có triển vọng được dẫn dắt bởi sự tư lợi và họ sẽ cố gắng hành động để đạt được càng nhiều lợi nhuận càng tốt.

TẠI SAO CẦN PHẢI NGHIÊN CỨU VỀ TÀI CHÍNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP (ENTREPRENEURIAL FINANCE)?

          Dù bạn cho mình là một nhà doanh chủ hay là một nhà quản lý tài chính của một công ty thì những hiểu biết chắc chắn về tài chính cho chủ doanh nghiệp sẽ giúp bạn có được những quyết định tốt hơn.  Có một lý do căn bản hơn khiến bạn phải nắm vững vấn đề này.  Mặc dù nhiều sinh viên học kinh doanh ngay từ đầu đều mong muốn được làm việc trong những công ty lớn, nhưng dần dần phần lớn trong số họ rồi sẽ cuốn hút theo chí hướng trở thành nhưng nhà doanh chủ, chấp nhận mạo hiểm để tự lập doanh nghiệp cho chính mình! Một ví dụ, tại cuộc hội thảo của trường đại học New York năm 1997 về Kinh tế học tài chính của doanh nghiệp nhỏ, nguời ta ghi nhận rằng có khoảng trên 50%  tổng số sinh viên MBA chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp đã thành lập doanh nghiệp riêng, chuyển đổi vị trí trở thành những nhà doanh chủ. Thêm vào đó là một thống kê ước tính rằng khoảng 55% các doanh nghiệp mới bị thất bại trong vòng 5 năm, và như vậy giá trị của kiến thức hiểu biết về tài chính của các doanh nghiệp mới là rất rõ ràng.

ĐIỀU GÌ  ĐÃ TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP NÓI CHUNG (CORPORATE FINANCE)

VÀ TÀI CHÍNH CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP (ENTREPRENEURIAL FINANCE) ?

Câu trả lời là, việc tập trung tìm hiểu các vấn đề của chủ doanh nghiệp (entrepreneurship), của những dự án khởi nghiệp mới có thể làm thay đổi một cách đáng kinh ngạc những cách thức ứng dụng các đặc điểm quan trọng của mô hình tài chính (finance paradigm). Những khoá học căn bản về tài chính doanh nghiệp thừơng quan tâm đến những quyết định đầu tư và những quyết định tài chính của các xí nghiệp quốc doanh/các công ty cổ phần lớn nhưng nó lại không phù hơp cho việc đánh giá những quyết định như thế trong các doanh nghiệp mới hay các mô hình kinh doanh kiểu cá thể.  Các kỹ năng của tài chính doanh nghiệp như việc coi các cơ hội đầu tư như là tập hợp các quyền được chọn thực tế(real options) thì không những đặc biệt hữu dụng cho mô hình doanh nghiệp mới mà có thể còn quan trọng hơn trong phạm vi 1 xí nghiệp quốc doanh/công ty cổ phần.  Tuy nhiên chúng lại không được quan tâm nhiều trong tài chính doanh nghiệp(corporate finance).    

MÔ HÌNH (PARADIGM) QUYẾT ĐỊNH TÀI CHÍNH

Các qui tắc hướng dẫn  cho việc ra các quyết định tài chính là:

TÀI CHÍNH VÀ NHÀ DOANH CHỦ

Chúng ta hay nghe rằng nhà doanh nghiệp được miêu tả như là những người có tầm nhìn tập trung sâu vào sự kích thích từ những ý tưởng của họ để thực hiện những nhiệm vụ bình thường hơn của việc đề ra kế hoạch cho 1 hướng hành động, nó quan trọng đối với sự thành công cuối cùng của doanh nghiệp.  Phần lớn các chủ doanh nghiệp làm việc trong các công ty nhỏ và thuộc các ngành cơ bản –sản xuất nhỏ, kinh doanh bán sỉ hay lẻ....

NHÀ DOANH CHỦ / NGƯỜI CHỦ KHỞI NGHIỆP (THE ENTREPRENEUR)

Tài chính doanh nghiệp nói chung (corporate finance) chỉ liên quan đến các quyết định tài chính của những nhà quản lý (managers) trong các doanh nghiệp. Ở đây, chung ta đang bắt đầu tìm hiểu về Tài chính cho chủ khởi nghiệp(Entreprenerial Finance), liên quan đến các quyết định tài chính của những người chủ khởi nghiệp- những người đang tham gia vào việc lập những doanh nghiệp mới.Có những khác biệt quan trọng giữa những  trách nhiệm và quyết định đặt ra cho một nhà quản lý của một doanh nghiệp nói chung với những trách nhiệm và quyết định  đặt  ra cho một chủ doanh nghiệp của một doanh nghiệp mới.  

Theo thống kê của các nhà nghiên cứu thị trường, nhiều doanh nghiệp không có cơ hội kỷ niệm sinh nhật lần thứ 2 của mình và bị “khai tử” ngay trong năm đầu hoạt động. Thương trường với luật chơi khắc nghiệt của nó không bao giờ nương tay đối với những doanh nghiệp “ngây thơ”.

Kết quả nhiều nghiên cứu xã hội học cho thấy hơn 52% bạn trẻ muốn làm chủ công việc của mình. Ước nguyện của các bạn là khởi nghiệp thành công. Nhưng làm sao đây khi trong tay bạn chỉ có một số vốn ít ỏi, cụ thể như con số 50 triệu đồng?