TÀI CHÍNH VÀ NHÀ DOANH CHỦ

Chúng ta hay nghe rằng nhà doanh nghiệp được miêu tả như là những người có tầm nhìn tập trung sâu vào sự kích thích từ những ý tưởng của họ để thực hiện những nhiệm vụ bình thường hơn của việc đề ra kế hoạch cho 1 hướng hành động, nó quan trọng đối với sự thành công cuối cùng của doanh nghiệp.  Phần lớn các chủ doanh nghiệp làm việc trong các công ty nhỏ và thuộc các ngành cơ bản –sản xuất nhỏ, kinh doanh bán sỉ hay lẻ....

Họ không nghĩ là sự khát khao sẽ mang lai cho họ nhiều tiền hơn.  Theo một mức độ khác thì sự  ảo tưởng có lẽ không nhằm mục đích thu lợi cho bản thân,  nhưng nếu doanh nghiệp thành công thì nó có thể đóng góp đáng kể cho việc dàn xếp cung ứng vốn, điều sẽ làm cho doanh nghiệp có thể phát triển lớn hơn trong tương lai.  

Không màng đến những khát khao hay sự không thích thú với việc đạt được sự giàu có cho bản thân, một vài nhà doanh nghiệp có thể chịu được sự lãng phí của việc không cần huy động vốn.  Sự thật thì việc theo đuổi ảo tưởng và bỏ qua những điều nhỏ nhặt trong kế họach thực hiện là một dấu hiệu nguy hiểm đối với những nhà đầu tư tương lai. Quan điểm thông thừong của các nhà đầu tư  vốn mạo hiểm là ý tưởng hay thì dễ tìm nhưng người có thể thực hiện được ý tưởng đó thì rất khó tìm.  Những người đầu tư mạo hiểm thường cho rằng: “Những ý tưởng hay và những sản phẩm tốt thì có hàng tá, nhưng việc thực hiện tốt và việc quản lý tốt – hay nói cách khác, người giỏi thì hiếm”.  

Một điểm khác biệt cơ bản giữa định chế tài chính và tài chính cá nhân là cách thức tiếp cận để giải quyết vấn đề. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề về các nguồn cung ứng vốn của các doanh nghiệp trong giai đoạn ban đầu,  nhưng điều mà mà chúng ta quan tâm đến nhiều hơn  là việc ra các quyết định tài chính. Cốt lõi của mô hình ra các quyết định tài chính là sự phân phối và  kết nối các nguồn lực. Việc sử dụng mô hình để tiếp cận với chuỗi các quyết định tài chính cho thấy, có thể nhận biết rõ ràng ngay từ cái nhìn đầu tiên! Ví dụ, sự lựa chọn hình thức tổ chức (sở hữu cá thể, cổ phần, liên doanh) có thể được suy diễn như là các quyết định tài chính. Quyền của chủ doanh nghiệp sẽ cao hơn nếu dự án kinh doanh được tổ chức theo kiểu sở hữu cá thể hay theo kiểu liên doanh.  Tương tự như thế, có thể phân tích phạm vi và cấp độ của một doanh nghiệp dựa trên các quyết định tài chính của nó.