TẠI SAO CẦN PHẢI NGHIÊN CỨU VỀ TÀI CHÍNH CHO CHỦ DOANH NGHIỆP (ENTREPRENEURIAL FINANCE)?

          Dù bạn cho mình là một nhà doanh chủ hay là một nhà quản lý tài chính của một công ty thì những hiểu biết chắc chắn về tài chính cho chủ doanh nghiệp sẽ giúp bạn có được những quyết định tốt hơn.  Có một lý do căn bản hơn khiến bạn phải nắm vững vấn đề này.  Mặc dù nhiều sinh viên học kinh doanh ngay từ đầu đều mong muốn được làm việc trong những công ty lớn, nhưng dần dần phần lớn trong số họ rồi sẽ cuốn hút theo chí hướng trở thành nhưng nhà doanh chủ, chấp nhận mạo hiểm để tự lập doanh nghiệp cho chính mình! Một ví dụ, tại cuộc hội thảo của trường đại học New York năm 1997 về Kinh tế học tài chính của doanh nghiệp nhỏ, nguời ta ghi nhận rằng có khoảng trên 50%  tổng số sinh viên MBA chỉ vài năm sau khi tốt nghiệp đã thành lập doanh nghiệp riêng, chuyển đổi vị trí trở thành những nhà doanh chủ. Thêm vào đó là một thống kê ước tính rằng khoảng 55% các doanh nghiệp mới bị thất bại trong vòng 5 năm, và như vậy giá trị của kiến thức hiểu biết về tài chính của các doanh nghiệp mới là rất rõ ràng.

          Có lẽ nên nói thêm ở đây, ngay cả đối với những dự án khởi nghiệp mới tồn tại được, nhưng những nhà doanh chủ thì không.  Theo một thống kê gần đây nhất, sau 80 tháng hoạt động, có đến 80% các dự án khởi nghiệp mới ở thung lũng Sillion có  giám đốc điều hành (CEO) được chỉ định không phải là nhà sáng lập, trong khi đó tỉ lệ này ở những doanh nghiệp mới hoạt động trong vòng 20 tháng đầu là khoảng 10%

          Làm thế nào để tránh được những chuyện may rủi và những cạm bẫy trong việc sáng lập nên một doanh nghiệp mới? Chúng tôi tin rằng câu trả lời sẽ là việc hiểu và sử dụng thành thạo những công cụ và phương pháp ra quyết định hữu hiệu đã được đúc kết từ thực tiễn thành kiến thức. Không nên tiến hành một doanh nghiệp mới nếu nhưng kết quả mong muốn không đủ cao để bù đắp cho giá trị chi phí của những cơ hội khác bị bỏ qua. Việc đầu tư những nguồn lực của cá nhân và thời gian vào một dự án kinh doanh  mà đúng ra không nên làm cũng là một sai lam nghiêm trọng tương tự như việc không  đầu tư vào một dự án kinh doanh tốt.  Cả hai loại đều là sai lầm như nhau.

          Không chỉ chúng ta mới có suy nghĩ rằng việc hiểu rõ về tài chính là quan trọng đối với sự thành cong của nhà doanh chủ trong kinh doanh.  Hood và Young(1993) đã tiến hành điều tra trên 100 tổng giám đốc trong danh sách các công ty mới thành lập hoạt động thành công nhất của Mỹ từ năm 1979-1989 của tạp chí Inc Magazine. Ket quả cho thấy kiến thức về tài chính và quản trị dòng tiền là phần kiến thức quan trong bậc nhất mà một chủ doanh nghiệp cần có.  

          Hơn nữa, mục đích đầu tiên của một doanh nghiệp, bao gồm cả về định hướng thị trường sản phẩm và cấu trúc những mối quan hệ hợp đồng ràng buột giữa chủ doanh nghiệp, người lao động và các nhà đầu tư bên ngoài, đều liên quan chủ yếu đến lợi nhuận dự kiến cho chủ doanh nghiệp và với những rủi ro nao mà doanh nghiệp không thể vượt qua. Sự cân bằng (trade-off) của rủi ro và lợi nhuận này thường không dễ đánh giá qua trực giác. Đây là một khía cạnh khác cho thấy phương pháp luận phân tích về tài chính của một dự án khởi nghiệp mới (new venture) là cần thiết  đáng quan tâm.

           Tuy nhiên, ngay cả những phân tích dự báo tốt nhất cũng có thể trở nên quá lạc quan khi tương lai xảy ra ngoài dự kiến. Điều quan trọng khi quyết định nên tiếp tục hay từ bỏ một dự án kinh doanh là cần phải được đặt trên cùng một nền tản phương pháp phân tích chặt chẽ, nhất quán với cơ sở đã dùng để ra quyết định tham gia ban đầu.  Thường rất dễ để người ta quyết định tiếp tục đầu tư thời gian và các nguồn lực vào doanh nghiệp có vẻ chắc ăn để rồi chỉ nhận được kết quả xoàng xỉnh về dài hạn hoặc từ bỏ một doanh nghiệpđang trải qua khó khăn tạm thời dù nó vẫn còn có triển vọng thu lợi nhuận đáng kể trong tương lai.  

          Cuối cùng, trong nhiều trường hợp có thể tách biệt được chức năng làm chủ doanh nghiệp với chức năng quản lý của một doanh nghiệp mới. Hiếm có cá nhân nào giỏi cả hai mặt về khả năng sáng tạo ra được cơ hội kinh doanh và về khả năng quản lý doanh nghiệp để kiếm tiền từ cơ hội đó. Thận trọng chắc chắn trong việc thiết kế tổ chức ngay từ những bước đi ban đầu sẽ giúp đảm bảo rằng một công cuoc kinh doanh sẽ không đổ vỡ chỉ vì người có tầm nhìn thì chưa đủ phù hợp để quản lý các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Ngược lại,việc thiết kế một cách cẩn thận có thể đảm bảo giúp chủ doanh nghiệp tránh được những lỏng lẻo trong việc kiểm soát hoạt động kinh doanh một cách không cần thiết.