MỤC TIÊU: GIÁ TRỊ TỐI ĐA CHO CHỦ DOANH NGHIỆP

          Theo nhà kinh tế học thế kỉ 19 của Mỹ, J B Say, một chủ doanh nghiệp thành đạt sẽ góp phần tạo ra giá trị cho xã hội thông qua việc dịch chuyển những nguồn lực từ nơi có năng suất thấp sang nơi có năng suất cao hơn. Nhận định này được Schumpeter làm rõ lại rằng điều này là ngẫu nhiên,  động cơ làm cho xã hội tốt đẹp hơn của chủ doanh nghiệp thật ra không nhiều bằng động cơ làm lợi cho chính cá nhân họ. Chúng ta thử tiếp cận vấn đề theo định hướng này. Với kỳ vọng rằng chức năng của chủ doanh nghiệp là tạo ra giá trị cho xã hội, chúng ta thử giả định là những chủ doanh nghiệp có triển vọng được dẫn dắt bởi sự tư lợi và họ sẽ cố gắng hành động để đạt được càng nhiều lợi nhuận càng tốt.

          Rõ ràng là những người đầu tư bên ngoài, khách hàng của doanh nghiệp, và những cổ đông khác cũng đều cố gắng đạt được càng nhiều lợi nhuận càng tốt cho mình. Mặc dù mỗi bên trong giao dịch đều mong thu được lợi ích cho riêng họ, nhưng sự cạnh tranh trong thị trường sản phẩm và thị trường đối với các hoạt động tài chính sẽ tự giới hạn những khoản lợi đó. Trong khi đó, chủ doanh nghiệp được xem như là người nắm giữ kiểm soát tài sản đặc biệt của doanh nghiệp(bí quyết kinh doanh); nếu tài sản này thật sự là đặc biệt và có giá trị, người chủ doanh nghiệp sẽ có thể thu được một phần đáng kể trong lợi ích xã hội.  

         Ở đây, chúng ta xem xét một doanh nghiệp mới từ quan điểm của một chủ doanh nghiệp- người đang cố làm tăng giá trị của dự án vì mục đích tư lợi cho bản thân mình.  Như đã đề cập, chủ doanh nghiệp đối mặt với nhiều lựa chọn làm cách nào tốt nhất để phát triển doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp có thể được xem như là người có nhiều cảm nhận hơn về rủi ro và lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp so với những người đầu tư bên ngoài.  Theo đó, chủ doanh nghiệp không thể đơn giản chỉ phụ thuộc vào những lời tư vấn cua những người đầu tư bên ngoài về cách tốt nhất để phát triển doanh nghiệp. Anh ta phải cân nhắc hàng loạt các chiến lược thị trường sản phẩm khác nhau và những cơ hội tài chính sẵn có để lựa chọn ra một sự kết hợp hap dẫn nhất về rủi ro và lợi nhuận dự kiến cho chính mình.

Những nhận định từ cách tiếp cận theo quan điểm của chủ doanh nghiệp cũng có thể có ý nghĩa tương tự như  đối với những người đầu tư bên ngoài. Tất cả những phân tích nêu trên đều có thể đổi chủ thể xoay quanh mục đích tối đa hoá giá trị cho một nhà  đầu tư bên ngoài, chẳng hạn một nhà đầu tư mạo hiểm  hay một nhà đầu tư lớn nào đó.  Thông thường, người đầu tư bên ngoài có the có lợi từ việc hiểu biết nhiều hơn về cách màchủ doanh nghiệp xem xét các khía cạnh kinh tế của dự án.  Và ngược lại, vì chủ doanh nghiệp cũng có thể có lợi từ việc hiểu biết về cách mà nhà đầu tư bên ngoài xem xét dự án như thế nào, chúng ta sẽ nghiên cứu gía trị của cả hai quan điểm này.